Our Works作品集

拉引式接髮

最新日本專利接髮技術

最新日本專利接髮技術
***ansleep***獨家!!

*髮質品質保證——鑽石級髮質
*使用過後的髮質可回收,決不打結
*頭皮負擔小
*比自己的髮質更好,照顧容易
*接受日本專業講師訓練並取得執照

現在就立即體驗!!推薦MIKA設計師!

Description

                                                                                                    

List作品列表